За инвеститори

 

Междинен консолидиран  доклад и отчет за четвъртото тримесечие на 2019 г.

Консолидиран отчет
Пояснения към консолидирания отчет
Информация по приложение №9
Информация по член №7
Допълнителна информация
Междинен доклад

Декларация
Вътрешна информация


Увеличение на капитала 2019 г.

Образец на писменото пълномощно за участие и гласуване в Общото събрание чрез пълномощник

Уведомление за дялово участие - 03.04.2018 г.

Проспект за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала

Проспект за облигации

Договор за преобразуване

Анекс към Договор за преобразуване 

Доклад на управителния орган

Декларация по чл.114, ЗППЦК от член на УС на Холдинг "Нов век" АД  

Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 от „Зем Инвест” ЕООД от 26.07.2019 г.

Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 от „Зем Инвест” ЕООД от 29.07.2019 г.

2019

Междинен консолидиран финансов отчет за 3-то тримесечие на 2019 г. 

Mеждинен финансов отчет за 4-то тримесечие на 2019 г. 

Междинен финансов отчет за 3-то тримесечие на 2019 г.

Междинен финансов отчет за 2-ро тримесечие на 2019 г. 

Междинен консолидиран финансов отчет за 2-ро тримесечие на 2019 г.    

Междинен финансов отчет за 1-во тримесечие на 2019 г.

Междинен консолидиран финансов отчет за 1-во тримесечие на 2019 г.

 

2018

Годишен консолидиран отчет за дейността за 2018 г.   

Годишен отчет за дейността за 2018 г.  

Отчет за облигации за 4-то тримесечие на 2018 г.  

Междинен финансов отчет за 4-то тримесечие на 2018 г. 

Междинен консолидиран финансов отчет за 4-то тримесечие на 2018 г.  

Междинен финансов отчет за 3-то тримесечие на 2018 г. 

Междинен консолидиран финансов отчет за 3-то тримесечие на 2018 г.   

Междинен финансов отчет за 2-ро тримесечие на 2018 г.

Междинен консолидиран  финансов отчет за 2-ро тримесечие на 2018 г.   

Междинен финансов отчет за 1-во тримесечие на 2018 г.

Междинен консолидиран финансов отчет за 1-во тримесечие на 2018 г.

2017

Годишен финансов отчет за 2017г.

Годишен консолидиран финансов отчет за 2017г. 

2016

Годишен финансов отчет за 2016г.

Годишен консолидиран финансов отчет за 2016г.

2015 

Годишен отчет за дейността за 2015 г.

Годишен консолидиран отчет за дейността за 2015 г. 

2014

Годишен отчет за дейността за 2014 г.
Междинен консолидиран финансов отчет за 4-то тримесечие на 2014 г.
Междинен финансов отчет за 4-то тримесечие на 2014 г.
Междинен консолидиран финансов отчет за 3-то тримесечие на 2014 г.
Междинен финансов отчет за 3-то тримесечие на 2014 г.
Междинен финансов отчет за 2-ро тримесечие на 2014 г.
Междинен консолидиран финансов отчет за 2-ро тримесечие на 2014 г.
Междинен финансов отчет за 1-во тримесечие на 2014 г.
Междинен консолидиран финансов отчет за 1-во тримесечие на 2014 г.

2013

Годишен отчет за дейността за 2013 г.
Годишен консолидиран отчет за дейността за 2013 г.
Междинен финансов отчет за 4-то тримесечие на 2013 г.
Междинен консолидиран финансов отчет за 4-то тримесечие на 2013 г.
Междинен финансов отчет за 3-то тримесечие на 2013 г.
Междинен консолидиран финансов отчет за 3-то тримесечие на 2013 г.
Междинен финансов отчет за 2-ро тримесечие на 2013 г.
Междинен консолидиран финансов отчет за 2-ро тримесечие на 2013 г.
Междинен финансов отчет за 1-во тримесечие на 2013 г.
Междинен консолидиран финансов отчет за 1-во тримесечие на 2013 г.

2012

Годишен отчет за дейността за 2012 г.
Годишен консолидиран отчет за дейността за 2012 г.
Междинен финансов отчет за 4-то тримесечие на 2012 г.
Междинен консолидиран финансов отчет за 4-то тримесечие на 2012 г.
Междинен финансов отчет за 3-то тримесечие на 2012 г.
Междинен консолидиран финансов отчет за 3-то тримесечие на 2012 г.
Междинен финансов отчет за 2-ро тримесечие на 2012 г.
Междинен консолидиран финансов отчет за 2-ро тримесечие на 2012 г.
Междинен финансов отчет за 1-во тримесечие на 2012 г.
Междинен консолидиран финансов отчет за 1-во тримесечие на 2012 г.

2011

Годишен отчет за дейността за 2011 г.
Годишен консолидиран отчет за дейността за 2011 г.
Междинен отчет за дейността  за IV-то тримесечие на 2011 г.
Междинен консолидиран отчет за дейността за IV-то тримесечие на 2011 г.
Междинен отчет за дейността за III-то тримесечие на 2011 г.
Междинен консолидиран отчет за дейността за III-то тримесечие на 2011 г.
Междинен консолидиран доклад и отчет за дейността на Xoлдинг "Нов Век"- АД зa II-тo тримесечие на 2011 г.
Междинен доклад и отчет за дейността на Xoлдинг "Нов Век"- АД зa II-тo тримесечие на 2011 г.
Междинен консолидиран доклад и отчет за дейността на Xoлдинг "Нов Век"- АД за І-во тримесечие на 2011 г.
Междинен финансов отчет и доклад за дейността на Xoлдинг "Нов Век"- АД за І-во тримесечие на 2011 г.

2010

Годишен консолидиран отчет за дейността за 2010 г.
Годишен финансов отчет за дейността за 2010 г.
Междинен консолидиран доклад и отчет за дейността Xoлдинг "Нов Век"- АД за IV-то тримесечие на 2010 г.
Междинен доклад и отчет за дейността Xoлдинг "Нов Век"- АД зa IV-тo тримесечие на 2010 г.
Междинен консолидиран доклад и отчет за дейността Xoлдинг "Нов Век"- АД зa III-тo тримесечие на 2010 г.
Междинен доклад и отчет за дейността Xoлдинг "Нов Век"- АД зa III-тo тримесечие на 2010 г.
Междинен консолидиран доклад и отчет за дейността Xoлдинг "Нов Век"- АД зa II-тo тримесечие на 2010 г.
Междинен доклад и отчет за дейността Xoлдинг "Нов Век"- АД зa II-тo тримесечие на 2010 г.
Междинен консолидиран доклад и отчет за І-во тримесечие на 2010 г.
Междинен финансов отчет и доклад за дейността за І-во тримесечие на 2010 г.

2009

Годишен консолидиран отчет за дейността за 2009 г.
Годишен финансов отчет за дейността за 2009 г.
Междинен консолидиран доклад и отчет за IV-то тримесечие на 2009 г.
Междинен доклад и отчет за дейността Xoлдинг "Нов Век"- АД зa IV-тo тримесечие на 2009 г.
Междинен консолидиран доклад и отчет за дейността Xoлдинг "Нов Век"- АД зa III-тo тримесечие на 2009 г.
Междинен доклад и отчет за дейността Xoлдинг "Нов Век"- АД зa III-тo тримесечие на 2009 г.
Междинен консолидиран доклад и отчет за дейността Xoлдинг "Нов Век"- АД зa II-тo тримесечие на 2009 г.
Междинен доклад и отчет за дейността Xoлдинг "Нов Век"- АД зa II-тo тримесечие на 2009 г.
Междинен консолидиран доклад и отчет за І-во тримесечие на 2009 г.
Междинен финансов отчет и доклад за дейността за І-во тримесечие на 2009 г.

2008

Годишен консолидиран финансов отчет и доклад за дейността за 2008 г.
Годишен финансов отчет и доклад за дейността за 2008 г.
Междинен финансов отчет и доклад за дейността за ІV-то тримесечие на 2008 г.
Междинен консолидиран финансов отчет и доклад за дейността за ІV-то тримесечие на 2008 г.
Междинен финансов отчет и доклад за дейността за ІІІ-то тримесечие на 2008 г.
Междинен консолидиран финансов отчет и доклад за дейността за ІІІ-то тримесечие на 2008 г.
Междинен финансов отчет и доклад за дейността за ІІ-ро тримесечие на 2008 г.
Междинен консолидиран финансов отчет и доклад за дейността за ІІ-ро тримесечие на 2008 г.