Система на управление

„Холдинг Нов век” АД е с едностепенна система на управление, състояща се от Съвет на Директорите,както следва : 

 
1. Даниела Лозанова Николова;

 

2. Михаил Стелиянов Михайлов;

 

3. Радка Димитрова Йотова-Крумова


Дружеството се представлява от Михаил Стелиянов Михайлов.