Система на управление

Холдинг Нов век” АД е с едностепенна система на управление, състояща се от Съвет на Директорите, както следва :

. 

  1. Михаил Стелиянов Михайлов;
  2. „Зем Инвест“ ЕООД
  3. Радка Димитрова Йотова-Крумова.

Дружеството се представлява от Михаил Стелиянов Михайлов.