Общо събрание за акционери

Редовно общо събрание на акционерите на 29.06.2022 г. ( Протокол от проведено редовно общо събрание и списък на присъствалите акционери)

Редовно общо събрание на акционерите на 29.06.2022 г. 

Общо събрание на облигационерите – 25.08. 2021 г. 

Протокол от проведено редовно годишно събрание на акционерите  на 29.06.2021

Редовно годишно събрание на акционерите  на 29.06.2021 г.

Общо събрание на акционерите – 07.05.2021 г.

Общо събрание на облигационерите – 10.05.2021 г.

Общо събрание на акционерите – 07.05.2021 г.

Общо събрание на облигационерите – 27.11.2020 г.

Редовно годишно събрание на акционери - 2019 г. 

Извънредно общо събрание от 15.11.2019 г.

Извънредно общо събрание на акционерите – 15.11.2019 г.

Редовно годишно общо събрание на акционерите - 28.06.2019 г. 

Общо събрание на облигационерите - 03.04.2019 г. 

Общо събрание на облигационерите - 30.01.2019 г.

Извънредно общо събрание на акционерите – 31.12.2018 г.  

Извънредно общо събрание на акционерите– 24.08.2018 г. 

Редовно годишно общо събрание на акционерите - 29.06.2018 г.

Общо събрание на облигационерите

Редовно годишно общо събрание на акционерите за 2016г. - 29.05.2017 г.

Извънредно общо събрание на акционерите – 30.11.2016 г.

Редовно годишно общо събрание на акционерите – 04.07.2016 г.

Извънредно общо събрание на акционерите – 24.09.2015 г.

Редовно годишно общо събрание за 2014 г. - 30.06.2015 г.

Извънредно общо събрание на акционерите – 30.12.2014 г.

Извънредно общо събрание на акционерите – 15.09.2014 г.

Общо събрание на облигационерите – 20.08.2014 г.

Извънредно общо събрание на акционерите – 29.08.2014 г.

Редовно годишно общо събрание за 2013 г. - 01.07.2014 г.

Редовно годишно общо събрание за 2012 г. - 27.06.2013 г.

Извънредно общо събрание на акционерите на 27.12.2012 г.

Редовно годишно общо събрание за 2011 г. - 25.06.2012 г.

Редовно годишно общо събрание за 2010 г. – 29.07.2011 г.

Редовно годишно общо събрание за 2009 г. – 12.07.2010 г.

Извънредно общо събрание – 30.10.2009 г.

Редовно годишно общо събрание за 2008 г. – 30.06.2009 г.

Извънредно общо събрание – 03.11.2008 г.

Редовно годишно общо събрание за 2007 г. – 30.06.2008 г.

Редовно годишно общо събрание за 2006 г. - 22.06.2007 г.